Uncategorized

Obținerii atestatului de asistent maternal profesionist

   Lista condițiilor minime necesare în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist Solicitantul are capacitate deplină de exercițiu; Solicitantul are o locuința în proprietate sau cu drept de folosință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în […]

Acte necesare incadrarii in grad de handicap copii

     Activităţi  desfăşurate: Planifică zilnic dosarele de evaluare sau reevaluare a gradului de handicap cu respectarea criteriilor de confidenţialitate prin programări individuale la examinarea fiecărui caz în parte; Efectuează  expertiza fiecarui caz în conformitate cu legislaţia în vigoare. Se deplaseaza in echipă completă  pentru evaluare/reevaluare la domiciliul copiilor cu handicap sever – nedeplasabili; Întocmeşte  […]

Filme psihologice

1 — Filme despre formarea psihologiei, psihoterapiei și despre personaje importante din acest domeniu. Kinsey, 2004. When Nietzsche Wept, 2008. The Master, 2012. My Name Is Bill W, 1989. A Dangerous Method, 2011. Princess Marie, 2004. Soul Keeper, The, 2003. Freud, 1984. Freud, 1962. 2 — Filme în care poți vedea cum acționează psihologii și […]

Derulează în sus