cabinet psiholog bucuresti

Obținerii atestatului de asistent maternal profesionist

   Lista condițiilor minime necesare în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist Solicitantul are capacitate deplină de exercițiu; Solicitantul are o locuința în proprietate sau cu drept de folosință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în […]

Acte necesare incadrarii in grad de handicap copii

     Activităţi  desfăşurate: Planifică zilnic dosarele de evaluare sau reevaluare a gradului de handicap cu respectarea criteriilor de confidenţialitate prin programări individuale la examinarea fiecărui caz în parte; Efectuează  expertiza fiecarui caz în conformitate cu legislaţia în vigoare. Se deplaseaza in echipă completă  pentru evaluare/reevaluare la domiciliul copiilor cu handicap sever – nedeplasabili; Întocmeşte  […]

Derulează în sus