psiholog bucuresti sector 5

Obținerii atestatului de asistent maternal profesionist

   Lista condițiilor minime necesare în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist Solicitantul are capacitate deplină de exercițiu; Solicitantul are o locuința în proprietate sau cu drept de folosință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în […]

Derulează în sus